Правила и условия за ползване

I. Правила и условия на Натърг.бг

Настоящите общи условия определят общите условия за използването от Ваша страна на уебсайта marketplace.natyrg.bg („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани общо „Услуги“). Настоящото Споразумение е правно обвързващо между Вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашето“) и оператора на този Уебсайт („Оператор“, „ние“, „нас“ или „нашето“). С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с условията на настоящото Споразумение. Ако сключвате настоящото Споразумение от името на предприятие или друго юридическо лице, Вие заявявате, че имате правомощията да обвържете това лице с настоящото Споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „Вие“ или „Вашето“ се отнасят до това лице. Ако нямате такива правомощия или ако не сте съгласни с условията на настоящото Споразумение, не трябва да приемате настоящото Споразумение и не можете да осъществявате достъп до и да използвате Уебсайта и Услугите. Вие потвърждавате, че настоящото Споразумение е договор между Вас и Оператора, въпреки че е в електронен вид и не е физически подписано от Вас, и урежда използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна. Настоящата политика за общите условия е създадена с помощта на генератора на общи условия.

II. Акаунти и членство

За да използвате Уебсайта и Услугите, трябва да сте навършили поне 18 години. Като използвате Уебсайта и Услугите и като се съгласявате с настоящото Споразумение, Вие гарантирате и заявявате, че сте навършили поне 18 години. Ако създадете акаунт на Уебсайта, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на Вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта, и за всички други действия, предприети във връзка с него. Можем, но нямаме задължение, да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на невярна информация за контакт от какъвто и да е вид може да доведе до прекратяване на Вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или за други нарушения на сигурността. Няма да носим отговорност за никакви действия или бездействия от ваша страна, включително за всякакви щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием вашия акаунт (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на това Споразумение или че вашето поведение или съдържание би могло да навреди на репутацията и добрата ви репутация. Ако изтрием акаунта Ви по горепосочените причини, нямате право да се регистрирате отново за нашите Услуги. Можем да блокираме Вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

III. Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (наричани общо „Съдържание“), които предоставяте на Уебсайта в хода на използването на Услугата. Вие носите цялата отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, уместността и собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото предоставено Съдържание. Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието на Уебсайта, предоставено или създадено от Вас при използване на нашите Услуги. Предоставяте ни разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено както е необходимо за целите на предоставянето на Услугите за Вас. Без да ограничаваме което и да е от тези изявления или гаранции, ние имаме правото, макар и не задължението, по собствена преценка да отказваме или премахваме всяко Съдържание, което по наше разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или по някакъв начин е вредно или неприемливо. Също така ни предоставяте лиценз да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, променяме, публикуваме или разпространяваме Съдържанието, създадено от вас или съхранено във вашия потребителски акаунт, за търговски, маркетингови или други подобни цели.

IV. Резервни копия

Извършваме редовни резервни копия на Уебсайта и неговото Съдържание и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнотата и точността на тези резервни копия. В случай на хардуерна повреда или загуба на данни ще възстановим автоматично резервните копия, за да сведем до минимум въздействието и времето за престой.

V. Връзки към други ресурси

Въпреки че Уебсайтът и Услугите могат да съдържат препратки към други ресурси (например уебсайтове, мобилни приложения и др.), ние не предполагаме, пряко или косвено, каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към който и да е свързан ресурс, освен ако това не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за проучване или оценка и не гарантираме за предложенията на фирми или физически лица или за съдържанието на техните ресурси. Не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на Уебсайта и Услугите. Препращането към други ресурси извън Сайта се извършва на Ваш собствен риск.

VI. Права на интелектуална собственост

„Права върху интелектуална собственост“ означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закона, общото право или справедливостта, във връзка с авторски и сродни права, търговски марки, дизайни, патенти, изобретения, добра репутация и правото на иск за прехвърляне на собственост, права върху изобретения, права на използване и всички други права върху интелектуална собственост, във всеки един случай, независимо дали са регистрирани или не, и включително всички заявления и права да се кандидатства и да бъдат предоставени, права да се претендира за приоритет от такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита и всякакви други резултати от интелектуална дейност, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще в която и да е част на света. Настоящото споразумение не ви прехвърля никаква интелектуална собственост, притежавана от Оператора или трети страни, и всички права, титли и интереси върху такава собственост остават (в отношенията между страните) единствено в полза на Оператора. Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Оператора или на неговите лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването на Уебсайта и Услугите не ви дава право или лиценз да възпроизвеждате или използвате по друг начин търговските марки на Оператора или на трети страни.

VII. Промени и изменения

Ние си запазваме правото да променяме настоящото Споразумение или неговите условия, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време, което влиза в сила след публикуването на актуализирана версия на настоящото Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще ревизираме датата на актуализация в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта и Услугите след такива промени ще представлява Вашето съгласие с тези промени.

VIII. Приемане на настоящите условия

Вие потвърждавате, че сте прочели настоящото Споразумение и сте съгласни с всички негови условия. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на настоящото Споразумение, нямате право да осъществявате достъп до Уебсайта и Услугите или да ги използвате.

IX. Свързване с нас

Ако желаете да се свържете с нас, за да разберете повече за настоящото Споразумение, или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да напишете писмо на адрес natyrg852@natyrg.bg.

Този документ е актуализиран за последен път на 28 май 2021 г.
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Продължавайки да използвате нашия сайт, вие приемате нашата политика за бисквитките. Политика за поверителност
Приемам